Israel Scouts of Los Angeles

שבט הראל- בונים קהילה ישראלית

חפשו אותנו בפייסבוק -

SHEVET HAREL 

לפרטים והרשמה - 310-579-7902 - Rotem מרכזת השבט

אנו מאחלים למשפחת שבט הראל קיץ נעים

.ובטוח

שמרו על עצמכם

נתראה בהרשמה לשנה הבאה
 

שבט הראל מברך את השמיניסטים

המסיימים ומאחל להם הצלחה בהמשך הדרך... 

2020 Shevet Harel