Israel Scouts of Los Angeles

שבט הראל- בונים קהילה ישראלית

חפשו אותנו בפייסבוק - SHEVET HAREL 

לפרטים והרשמה - 310-579-7902 - רותם מרכזת השבט

IMG-20210227-WA0017.jpg
IMG-20210226-WA0025.jpg
IMG-20210227-WA0009.jpg
IMG-20210226-WA0016.jpg
IMG-20201231-WA0024.jpg
IMG-20201231-WA0023.jpg
IMG-20201231-WA0022.jpg