חדש בשבט הראל

Upcoming Events

  • Sunday September 27, no peula due to Yom Kipur. 

  • Sunday October 4, we will have special Sukkot activity. Please check the what's up groups or contact Rotem for details. 310.579.7902.

  • Sunday October 11, back to park's regular activity in groups.

 אוקטובר 4 - פעילות בסוכות לפי גילאים

סוכות שמח

 

2020 Shevet Harel